قوانین و مقررات :

1- حفظ شئونات اسلامی الزامی است.
2- این مجموعه تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد.
3- اعتبار بلیط هایی که از سایت خریداری می شوند از تاریخ خرید به مدت یک ماه می باشد.
4-در صورت خرید اینترنتی، ارائه شماره بلیط در هنگام مراجعه به مجموعه الزامی می باشد.